Privacy Policy

Beleid High5.coach Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van leadership coaching, outplacement, sales en change management houdt High5.coach persoonsgegevens bij. Deze gegevens kunnen zowel in print als digitaal bijgehouden worden.

Welke persoonsgegevens worden er bijgehouden van de klant:

High5.coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Welke gegevens verwerken we:

· Voor- en achternaam
· Bedrijfsgegevens indien van toepassing, met het oog op facturatie
· Adresgegevens (indien gevraagd)
· Telefoonnummer of GSM nummer
· E-mailadres en IP-adres
· Taal
· Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door gegevens op deze website in te vullen, in correspondentie of telefonisch

Tevens worden rapporten van elk project inclusief resultaten bijgehouden: oefeningen en testen, verslagen van individuele en team gesprekken, evaluatieformulieren, kwalitatieve feedback, persoonlijke ontwikkelingsplannen met acties om doelstellingen te bereiken, klachten van klanten.
De klant kan elk van deze documenten door eenvoudige vraag bekomen.

Het doel voor het verwerken van persoonsgegevens is tweeërlei:
Uw data wordt intern verwerkt enerzijds om een intern leerproces te onderbouwen.
Ze worden tevens verwerkt voor commerciële doelstellingen zoals mailing, sociaal media, statistieken en getuigenissen op onze website.
Deze getuigenissen worden enkel gebruikt na schriftelijk akkoord van de klant.

Bescherming persoonsgegevens

Digitaal worden deze gegevens via encryptie en via een paswoord en toegangscode beveiligd.

Hoelang worden deze persoonsgegevens bewaard

High5.coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Procedure voor uitoefening recht betrokkene

De klant beheert zelf zijn data. Wij bewaren deze data, maar de klant kan op elk moment per mail zijn voorkeuren aangeven en wij passen dan deze gegevens aan.
De klant kan steeds een verzoek tot verwijdering van gegevens indienen.
Ons e-mail adres is info@high5.coach Wij passen dan data aan binnen de 7 werkdagen.

Datalek

Bij datalek worden 48 uur na vaststelling zowel de betrokkene als de bevoegde instanties verwittigd.

Vragen?

Contacteer ons : info@high5.coach

Scroll naar boven