Outplacement

Afscheid nemen van een kaderlid of werknemer is nooit makkelijk. Maar soms kan het niet anders.

Wij ondersteunen je op een professionele manier bij het afscheid nemen van een collega, zodat die nadien nog positief over het bedrijf kan spreken.

Bij High5.coach hebben we een aparte kijk op outplacement. Door onze jarenlange ervaring in de bedrijfswereld zijn we ervan overtuigd dat we het beste resultaat kunnen boeken door medewerkers persoonlijk te begeleiden naar een volgende job. In tegenstelling tot de meeste andere outplacementbureau’s, hebben wij het niet zo op anonieme groepssessies begrepen, en kiezen daarom resoluut voor een 1-op-1 begeleiding.

Video afspelen over High5.coach Outplacement Begeleiding by Luc Bollies

Waarom kan High5.coach ontslagen managers uitstekend helpen?

Onze expertise ligt in het begeleiden van kaderleden, managers en leidinggevenden.

High5.coach Outplacement Begeleiding - infographic jobdoelen
  • We investeren voldoende tijd in het leren kennen van onze klanten.
  • We zien outplacement als een leermoment om jouw potentieel nog verder te maximaliseren.
  • We gaan doelgericht tewerk in het verkennen van opties op de arbeidsmarkt.
  • We kiezen een persoonlijke gecertifieerde coach die in de business heeft gestaan.
  • We bieden ons ruime netwerk aan met contacten zowel in binnen- als buitenland.
  • Met meer dan 30 locaties vinden we altijd een plaats voor begeleiding dicht bij huis.

Wij ondersteunen jouw werknemers in het vinden van nieuwe uitdagingen die goed aansluiten bij hun talenten.
Ga jij voor een High5 bij het begeleiden van een ex-werknemer?

High5.coach ondersteunt bedrijven in het ontslagproces.

Stel jij je volgende vragen?

Wij ondersteunen je professioneel bij het afscheid nemen van een medewerker zodat die nadien nog positief over het bedrijf spreekt. Ontslagen medewerkers die een geschikte nieuwe job vinden en die positief over je bedrijf blijven praten, maken ook onderdeel uit van je employer branding.

Zo is een High5 hier zeker ook op zijn plaats.

De vier vormen van wettelijk verplicht outplacement.

1.

Je werknemer heeft een opzegtermijn van ten minste 30 weken, ongeacht de leeftijd. Dit betekent een anciënniteit van ten minste 9 of 10 jaar. Het mag dan niet gaan om ontslag omwille van dringende reden.

2.

Of je werknemer is 45+ jaar en heeft ten minste 1 jaar anciënniteit, en werkt nu in de privésector.

3.

Of het contract met je werknemer wordt wegens medische overmacht beëindigd. Er wordt beslist dat de werknemer ongeschikt is om de huidige functie nog uit te oefenen na afloop van zijn re-integratietraject. De werknemer kan niet tijdelijk of definitief naar een andere job worden overgeplaatst in het huidige bedrijf. Er wordt een einde gemaakt aan de arbeidsovereenkomst.

4.

Of na een herstructurering wordt een tewerkstellingscel opgericht. Dan heeft je werknemer recht op outplacement op voorwaarde dat hij is ingeschreven bij deze tewerkstellingscel.

Binnen het wettelijk kader duurt een outplacement-traject maximaal 1 jaar en 60 begeleidingsuren.
Outplacement wegens medische overmacht duurt maximaal 3 maanden en 30 begeleidingsuren.

Vrijwillig outplacement

Indien geen van hoger vermelde situaties van toepassing is, dan kan je als werkgever, op vrijwillige basis, een outplacement-traject aanbieden in overleg. 

Hiervoor maken we graag een persoonlijk plan op in samenspraak met het bedrijf.

Scroll naar top