Change Management

Succesvol veranderen met change management.

Leiderschap is de vaardigheid om een organisatie vooruit te helpen richting een duidelijk doel, doorheen vele veranderingen.

Alles evolueert steeds sneller, waardoor verandering een continu en complex gegeven is. Leidinggevenden moeten in deze context de organisatie en haar medewerkers snel en wendbaar maken, om op deze veranderingen te reageren.

Wereldwijd onderzoek toont echter aan dat amper de helft van de leidinggevenden zich voldoende bewust is van hun rol in deze veranderingen.

High5.coach Infographic Change Management

Het ‘mismanagen’ van de verandering blijkt daarnaast de nummer 1 reden voor het ontslag van CEO’s: Bijna 1 op de 3 bedrijven gaf aan het vertrouwen in de CEO te hebben verloren na het falen bij een veranderingsinitiatief. De voornaamste redenen waren:
• het niet voldoende kunnen motiveren en promoten bij managers en medewerkers van het belang van de verandering;
• en het niet voldoende opvolgen en verzekeren van het effectief doorvoeren van de verandering.

High5.coach heeft de voorbije 20 jaar tal van verandertrajecten mee doorgevoerd, of het nu wijzigende processen zijn, een organisatie in verandering of de implementatie van een nieuw IT-platform. We (h)erkennen als geen ander de complexiteit ervan en de moeilijkheden die leidinggevenden hierbij ervaren.

Video afspelen over High5.coach Change Management by Thomas Malfait

Wat mag je als leidinggevende van High5.coach verwachten?

Inzicht.

Hoe staat jouw organisatie tegenover verandering? Zijn de medewerkers niet verandermoe? Hoe complex zijn de komende verandertrajecten? In welke mate zijn deze gelinkt met de bedrijfsstrategie? We bepalen samen hoe ‘veranderingsklaar’ jullie organisatie is, en hoe we dit kunnen versterken.

Voorbereiden op verandering.

Hoe bouw je aan een veranderingsstrategie? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe krijg je de medewerkers ‘warm’ voor je ideeën? En hoe ga je om met weerstand? High5.coach helpt de change management skills van leidinggevenden te versterken. Heel praktisch, door concreet samen met jullie aan de slag te gaan met onder andere:

Het ‘managen’ van verandering.

Door medewerkers te betrekken in verandering, verminder je weerstand en verhoog je energie voor nieuwe uitdagingen. Ja, verandering gebeurt met verschillende snelheden: elke medewerker binnen de organisatie zal tijdens eenzelfde traject de verandering individueel ervaren. Dit neemt niet weg dat de verandering op organisatieniveau gebeurt en het bedrijfsdoel op een bepaald moment ‘samen’ moet worden bereikt. Hierin inzichten verwerven en weten hoe erop in te spelen als leidinggevende is heel waardevol en cruciaal om tot successen te komen.

Duurzaam veranderen (= het ‘vieren van successen’)

Vele veranderingen, of deze nu persoonlijk zijn dan wel binnen een organisatie, starten vol goeie moed en enthousiasme, maar sterven langzaam een stille dood (denken we maar aan de talrijke ‘nieuwjaarsvoornemens’ die vaak een kort bestaan leiden). Verandering betekent sowieso het verlaten van de vertrouwde comfortzone en gaat dus onvermijdelijk gepaard met wat ‘onrust’. Als te weinig aandacht wordt geschonken aan het duurzaam integreren van de verandering, zullen medewerkers teruggrijpen naar hun oude gewoontes. High5.coach helpt leidinggevenden om ook na de verandering blijvend aandacht te hebben voor het opvolgen en verankeren van de veranderingen binnen hun team en organisatie.

Klaar om meer resultaten te boeken samen met je team?

Scroll naar top