Wil je meer weten welke projecten in aanmerking komen voor de subsidie werkbaar werk in 2022?

Change Management, Coachend Leiderschap
Werkbaar werk
De overheid ondersteunt ook in 2022 bedrijven en organisaties financieel zodat hun medewerkers vandaag en morgen met goesting blijven werken.
#1. Wat verstaan we onder werkbaar werk ?

Initiatieven om werkverzuim, werkstress, burn-out, verloop, daling motivatie en minder presteren van medewerkers aan te pakken vallen hieronder. Alle uitdagingen rond het nieuwe werken worden ook onder deze noemer gebracht.

#2. Wat houdt die financiële steun werkbaar werk  juist in?

Bedrijven die dit jaar één of meerdere projecten opstarten in het kader van ‘werkbaar werk’ kunnen aan de hand van werkbaarheidscheques 60% van de kost laten financieren door de Vlaamse overheid, met een maximum van 10.000 EUR.

#3. Welke projecten werkbaar werk komen in aanmerking?
  • Organisatiescan: het meten van de huidige situatie binnen uw bedrijf of organisatie, zoals die wordt ervaren bij alle medewerkers en leidinggevenden. Het daaruit definiëren van de sterktes en de aandachtspunten, alsook de opmaak van een concreet actieplan en beleid voor verbetering, dit voor zowel kleine als grote ondernemingen. Voor een bedrijf van 375 medewerkers organiseerden we onlangs een tevredenheidsenquête medewerkers. Dit resulteerde in een actieplan met concrete voorstellen op zeer korte, korte en langere termijn. Doordat we iedereen lieten deelnemen aan de bevraging en uitwerking van de voorstellen, is er veel meer kans op  een succesvolle implementatie van het actieplan.
  • Hybride werken: hoe stel je een beleid op? Welke regels moet je zeker opnemen en hoe vertaalt zich dat in de praktijk?
  • Leidinggeven op afstand: Hoe zorg je voor resultaatgericht leiderschap? Hoe kan je als bedrijf jouw leidinggevenden daarbij ondersteunen?  Ik werkte jaren in virtuele teams en micromanagers die alles controleerden waren diegenen waarvoor ik niet graag werkte.  Leidinggevenden die me vertrouwen schonken, nieuwe taken en verantwoordelijkheden delegeerden, me autonomie en constructieve feedback gaven, zorgden er wél voor dat ik met goesting werkte. Vertrouwen is dus een belangrijke waarde die het werkgeluk sterk beïnvloedt. Vertrouwen gekoppeld aan verantwoordelijkheid en controle op het resultaat van je werk zijn de sleutelwoorden in dit nieuw werken. Logisch dat projecten zoals hybride werken, leidinggeven op afstand, zijn opgenomen als thema’s binnen werkbaar werk.
  • Teamwerk: Hoe kan je jouw team verder ontwikkelen met als doel de samenwerking & productiviteit te verhogen en zo de werkdruk te verlagen?
  • Projecten rond specifieke thema’s zoals werkdruk, werkverzuim en met goesting blijven werken en het invoeren van loopbaanontwikkeling, competentiebeleid en functioneringsgesprekken. Rond loopbaanontwikkeling heeft High5. coach een uitgewerkt concept, WESPA,  waar de leidinggevenden het potentieel aan talenten van hun medewerkers in kaart brengen om die zo maximaal te gaan benutten. We werken rond vragen zoals: wat zijn mijn kwaliteiten, mijn competenties, mijn groeidomeinen, mijn drijfveren en waarden. Met die kennis kan je als bedrijf functies veel beter invullen en groeien medewerkers bewuster mee. Zo nemen ze makkelijker het stuur in handen van hun eigen loopbaan. Dit resulteert in een verhoogde  werktevredenheid, meer oog voor goede balans werk-privé, vermindert het werkverzuim, pakt pro-actief  burn-out signalen aan, verhoogt de motivatie en het zorgt voor mentaal gezonde medewerkers.
#4. Wie komt in aanmerking voor de werkbaarheidscheque?

Alle ondernemingen en organisaties in de profit en social profit in het Vlaams Gewest vanaf 1 werknemer. Voor ondernemers in het Brussels Gewest is er een mogelijkheid om gebruik te maken van ‘consultancy-subsidies’.

#5. Contacteer ons voor één van de werkbaar werk projecten!

Wil je hierover meer weten? Hoe pakt High5.coach dit concreet aan?
Laat gerust een reactie na of neem met ons contact op.

Dit artikel delen:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inschrijven op onze nieuwsbrief?

Scroll naar top